Mājas siltināšanas un renovācijas darbi – mūsu specializācija

Jūl 27, 2016 Off Comments in Mājas remonts, Mājas renovācija, Mājas siltināšana by
Mājas siltināšanas un renovācijas darbi – mūsu specializācija

Viena no mūsu uzņēmuma darbības specializācijām ir māju siltināšana. Pamatā esam specializējušies daudzstāvu ēku siltināšanā un strādājuši šajā jomā jau no siltināšanas programmu pirmsākumiem, kad tika apzināts 60-80. gados būvētā dzīvojamā fonda stāvoklis, noteiktas prioritātes un siltināšanas metodes, lai uzlabotu to energo efektivitāti.

Savas darbības laikā esam veikuši vairāk nekā 60 siltināšanas projektu, kā ietvaros ir veiktas gan kompleksas, gan vienkāršotas renovācijas daudzdzīvokļu mājām, bērnudārziem un skolām, pašvaldību un biroju ēkām.

Cieši sadarbojamies ar siltināšanas sistēmu turētājiem, kas pārvalda siltināšanas vajadzībām noteiktos standartus: izmantojamos materiālus un siltināšanas metodoloģiju – darbu veikšanu.

Kā ir pierādījusi prakse, nospiedošs vairākums kļūdu, kas ir tikušas pieļautas siltināšanas darbos, ir bijušas saistītas tieši ar ETAG standarta neievērošanu. Attiecīgi nav bijuši izmantoti materiāli ar tiem noteiktajiem kritiskajiem parametriem vai nu pieļautas atkāpes no reglamentētā būvniecības procesa.

Lai cik labi tiktu organizēti būvdarbi, tie vienmēr radīs zināmas neērtības mājas iedzīvotājiem. Fasādes siltināšanas laikā pa sastatnēm gar logiem pārvietosies būvnieki, pa laikam iespējamas neērtības pārvietojoties pa kāpņu telpu utt.

Tāpēc, plānojot siltināšanas darbus, jau savlaicīgi veicam ēkas apsekošanu, nofiksējam jautājumus, kas savlaicīgi jāsakārto, lai iespējami saīsinātu būvdarbiem nepieciešamo laiku.

Kā rāda pieredze, tikpat būtiski kā kvalitatīvi nodrošināt nepieciešamos būvdarbus, ir optimāli saplānot veicamos darbus. Tāpēc būtisku uzmanību pievēršam tieši darbu plānošanai.

Kopā ar sadarbības partneriem varam nodrošināt visu siltināšanas procesa būtiskos posmus: siltināšanas projekta vadību, projektēšanu un nepieciešamos būvdarbus. Sadarbojamies ar siltināšanas projektu vadītājiem, kuriem ir pieredze šo darbu veikšanā. Tas atbilstoši ļauj samazināt laiku nepieciešamās tehniskās un projektam papildu nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai, lai pretendētu uz ERAF līdzfinansējumu.

Balstoties uz pieredzi, rekomendējam dzīvokļu īpašniekiem izvēlēties profesionālu projektu vadītāju, kam ir pieredze šādu projektu vadībā. Šādas projekta vadības izmaksas vidēji ir robežās no 1000 līdz 2000 eiro un aktuālās siltināšanas programmas ietvaros šīs izmaksas tiek pieskaitītas pie attiecināmajām izmaksām. Tas savukārt nozīmē, ka arī uz šīm izmaksām attiecās ERAF līdzfinansējums.

Sadarbojamies ar projektētājiem, kam ir pieredze šādu siltināšanas projektu izstrādē. Lai gan siltināšanas būvdarbi nav sarežģītākie būvniecības darbi, ir virkne nianšu, kas izstrādājot šos projektus ir jāņem vērā un noteikti ir vēlams, lai projektētājam šajos darbos būtu pieredze. Tā, piemēram, atbilstoši, praksē pārbaudīti mezgli un to detalizācija, ir ļoti būtisks moments, kas nereti ir pamats veiksmīgai projekta realizācijai vai tieši pretēji sarežģījumiem, laika zaudēšanai utt.

Būtisks moments, kam pievēršam īpašu uzmanību, ir objekta apsekošana klātienē. Nereti ir nācies saskarties, ka tehniskā dokumentācija (energo audits un projekta izstrāde) tiek izstrādāta balstoties uz līdzīgu ēku parametriem, veicot paviršu objekta izpēti. Nereti tieši objekta apsekošanā tiek iegūta būtiska informācija, kas ļauj panākt labākus rezultātus.

Ja uzticēsiet mājas siltināšanu mūsu speciālistiem:

  • Siltināšanas darbus veiks profesionāļi ar pieredzi
  • Mēs strādājam saskaņā ar reglamentētajiem standartiem un tāpēc varam nodrošināt darbu kvalitāti;
  • Izmantojam tikai praksē pārbaudītus materiālus
  • Panākam rezultātu. Mūsu renovētajās ēkās energo efektivitāte pieaug par 40-65%
  • Pateicoties procesa standartizācijai, varam nodrošināt standarta apjoma daudzdzīvokļu mājas (aptuveni 2500 m2) siltināšanas projektu 1,5 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža

Nodrošinām sekojošus ar siltināšanu un renovāciju saistītos darbus:

Siltināšanas projekta vadību – konsultācijām par māju siltināšanas procesu ar ERAF līdzfinansējumu, nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšanu balsojumam, atbildīgās personas pilnvarojumu, nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Altum, finansējuma iespēju apzināšanas, piegādātāju atlases organizēšana, profesionāļu atlasi būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšanai.

Renovācijas projekta izstrāde – sadarbojamies ar kompetentiem projektētājiem, kam ir pieredze siltināšanas projektu izstrādē.

Siltināšanas būvdarbu realizācija – nodrošinām kvalitatīvus būvdarbus gan siltināšanas programmas ietvaros, gan ārpus tās.

Būvniecības projektu vadību – gadījumos kad projekts ir apjomīgs un/vai pasūtītājam nav pietiekamas kompetences vai vēlmes to pārvaldīt, varam nodrošināt būvniecības projekta vadību – nodrošināt caurspīdīgu būvniecības procesu pasūtītājam.