Laboratorijas svari

Svariem ir plašs pielietojums un to veidi ir dažādi. Specifiskākie no tiem ir pieejami laboratorijas darbu veikšanai.

Visi piedāvājumā esošie laboratorijas svari ar augstu precizitāti, parasti II klases galda svari, kuri ir ražoti tā, lai būtu piemēroti izmantošanai kontroles un zinātniskās laboratorijās. Protams, neskatoties uz to nosaukuma, šāda veida svarus var izmantot arī citās lietās, kur nepieciešama precizitāte. Galvenie tehniskie parametri izvēloties svarus ir to maksimālais svars, precizitāte, platformas izmērs, barošanas veids un papildus funkcijas. Svari var būt ar vienu vai diviem svēršanas diapazoniem. Ja diapazoni ir divi, tas nozīmē ka svariem līdz kādam svaram ir viens solis , pēc tam cits . Šāds risinājums nodrošina augstāku precizitāti pie mazas noslodzes un stabilāku darbību pie lielākam slodzēm. Iegādājoties svarus laboratorijas vajadzībā, ir svarīgi pievērsiet uzmanību arī tādiem parametriem kā „ d” un „e”, to precizitātei un solim, kas var atšķirties vai būt vienādi. Ja ir vajadzīga 0,001gr precizitāte ,tad „ e „ jābūt 0,001 un bet uz „ d” rādījuma svariem 0,001 un e „0,01” svari nederēs . Papildus svari var būt verificējami vai ar kalibrēšanas sertifikātu. Ja jūs gribat izmantot laboratorijas svarus reglamentētās metroloģijas sfērā – izvēlaties laboratorijas svarus kurus var verificēt. Šiem svariem ir norādīts ne tikai „ e „ un „d „, bet arī maksimālais un minimālais svēršanas svars pie kura tiek garantēta augsta svēršanas precizitāte.

Augstas kvalitātes svari ir ļoti precīzs mērinstruments, tāpēc prasa ļoti rūpīgu izturēšanos pret viņiem un apmācītu personālu. Svarīgi ir atcerēties, ka nav iespējama svaru platformas pārslogošana, jo tā var tikt sabojāts svaru tenzometriskais devējs. Svari arī atšķiras pēc tā vai tajos ir iebūvēts akumulators vai baterija, pieejams pieslēgums ar datoru ar RS portu, ierīkota izstrādājumu skaitīšanas funkcija u.c. Dažiem svariem ir iespēja piekārt svaru apakšā svēršanai āķi. Būtiski ir zināt, ka sākt strādāt ar precīziem elektroniskiem mērinstrumentiem var tikai pēc aptuveni 10 minūtēm pēc to ieslēgšanas.

Lasīt tālāk
Kārtot preces pēc nosaukuma (dilstošā secībā) Rādīt vispirms lētākās preces
Rāda: 1 - 6 no 6 preces