Termometri ar kalibrēšanas sertifikātu

Termometri, kuriem ir kalibrēšanas sertifikāts liecina par to, ka tie vienmēr spēs iegūt precīzus datus. Laika gaitā tas ir ļoti svarīgi, jo termometra dati ir svarīgi pārtikas rūpniecībā, medicīnā, lauksaimniecībā, būvniecībā un dažādās citās nozarēs.

Termometri ar kalibrēšanas sertifikātu gluži vienkārša nepieciešamība, jo tas garantē mērījumu rezultātus sakaru ar starptautisko etalonu jeb standartiem. Termometriem var būt dažādi kalibrēšanas punkti, piemēram, kalibrēšanas punkti: +6°C; +8°C; +20°C. Sertifikāts parasti tiek sagatavots 4-5 dienas pēc pasūtījum veikšanas. Saskaņā ar spēkā esošo "Par mērījumu vienotību" 6. panta otro daļu, 10.1 panta sestās daļas 1. punktu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta pirmo daļu, ir noteikts veids, kā tiek veikts mērīšanas līdzekļiem un mērīšanas līdzekļu metroloģiskā kontrole, kā arī mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana. Kalibrēšana ir veicama mērīšanas līdzekļiem, kuri ir paredzēti nodrošināt procesus vai pakalpojumus ar noteikto būtisko prasību ievērošanu, kā arī iegūtu teicamus rādītājus. Termometrs tiek kalibrēts tā lietotāja norādītajā mērīšanas diapazonā. Pēc tam lietotājs ir atbildīgs par kalibrētā mērīšanas līdzekļa izmantošanai atbilstoši paredzētajam. Kalibrēšana notiek laboratorijās, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā, kas ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas kalibrēšanas laboratorijas. Termometram tiek uzlikta kalibrēšanas uzlīme ar informāciju, kas satur uzlīmes kārtas numuru, kalibrēšanas sertifikāta numuru un kalibrēšanas laiku (diena, mēnesis un gada pēdējie divi cipari). Kalibrēšanas sertifikātā var atrast informāciju par laboratorijas nosaukumu, adresi, kalibrēšanas sertifikāta identifikācijas datus, pasūtītāja nosaukumu un adresi, kalibrējamā mērīšanas līdzekļa identifikācijas datus, kalibrēšanā lietoto metodi un kalibrēšanas rezultātus (piemēram, ja kalibrētas tvertnes, sertifikātam pievieno kalibrēšanas tabulu).

Termometri ar kalibrēšanas sertifikātu garantē to kvalitāti līdz ar to palielinot to izmantošanas iespējas un drošības sajūtu. Tas ir sevišķi svarīgs vietās, kur mērījumiem ir sevišķi liela nozīme, piemēram, laboratorijās. Ar iegūtajiem datiem pēc tam ir viegli strādāt un iekārtot vidi atbilstoši standartiem.

Lasīt tālāk
Kārtot preces pēc nosaukuma (dilstošā secībā) Rādīt vispirms lētākās preces
Rāda: 1 - 5 no 5 preces